ภาพถ่ายจริงจากดาดฟ้า isabuy โดยรอบเป็นที่อยู่อาศัย ไม่มีตึกสูงประชิด