ห้อง studio 21 ตร.ม. ค่าเช่าต่อเดือน
สัญญา 3 เดือน สัญญา 6 เดือน สัญญา 1 ปี
ชั้น 1-2 9,900 8,900 7,900
ชั้น 3-4 10,200 9,200 8,200
ชั้น 5 10,500 9,500 8,500
  • สัญญาเช่าประกัน 2 เดือน ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
  • เอกสารที่ต้องใช้บัตรประชาชนหรือ passport
  • *พักได้สูงสุด2ท่าน
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • ค่าน้ำ 7 บาทต่อยูนิต
  • ค่าไฟ 17 บาทต่อยูนิต
  • Wifi 360 บาทต่อเดือน